Wyniki postępowania nr 4/2017

Postępowanie 4/2017 – Piec konwekcyjno-parowy:

 

Informujemy, że dnia 02.08.2017 r. postępowanie ofertowe nr 4/2017 zostało nierozstrzygnięte.

 

W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty przy czym żadna z nich nie spełniła warunku dopuszczającego do udziału w postępowaniu tj. minimalnego wymaganego okresu gwarancji.

 

Pełna lista podmiotów:

1) Tanake Professional Sp. z o.o.

2) Gort Industries Sp. z o.o.

3) GLOBAL – GASTRO PHU Jakub Dąbrowski

Plik do pobrania
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/Zapytanie-ofertowe-4-piec-konwekcyjno-parowy.pdf
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-nr-1-do-Zapytania-ofertowego-4.docx