Wynik postępowania nr 1/2017

Postępowanie 1/2017 – Kocioł warzelny:

 

Informujemy, że dnia 01.08.2017 r. postępowanie ofertowe nr 1/2017 zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrany wykonawca:

Zasada Fabryka Maszyn Sp. z o.o.
ul. Bytomska 64
41-940 Piekary Śląskie

Data wpłynięcia oferty: 31.07.2017r.

Cena oferty netto: 22.000,00 zł
Cena oferty brutto: 27.060,00 zł

Pełna lista podmiotów:

1) Zasada Fabryka Maszyn Sp. z o.o.

 

 

 

Plik do pobrania
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/zapytanie-ofertowe-1-kociol-warzelny-200-l.pdf
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-1.docx