Wynik postępowania nr 5/2017

Postępowanie 5/2017 – Piec konwekcyjno-parowy:   Informujemy, że dnia 11.08.2017 r. postępowanie ofertowe nr 5/2017 zostało rozstrzygnięte. Wybrany wykonawca: Tanake Professional Sp. z o.o. ul. Puławska 426 02-884 Warszawa Data wpłynięcia oferty: 02.08.2017r. Cena oferty netto: 67 596,00 zł Cena oferty brutto: 83 143,08 zł   Pełna lista podmiotów: 1) Tanake Professional Sp. z o.o. 2) Gort Industries […]

Wyniki postępowania nr 4/2017

Postępowanie 4/2017 – Piec konwekcyjno-parowy:   Informujemy, że dnia 02.08.2017 r. postępowanie ofertowe nr 4/2017 zostało nierozstrzygnięte.   W ramach przeprowadzonego postępowania wpłynęły 3 oferty przy czym żadna z nich nie spełniła warunku dopuszczającego do udziału w postępowaniu tj. minimalnego wymaganego okresu gwarancji.   Pełna lista podmiotów: 1) Tanake Professional Sp. z o.o. 2) Gort […]