„ Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych celem dywersyfikacji działalności produkcyjnej piekarni „ Kajzerka”

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy piekarnia „ Kajzerka” Budzyński Kazimierz i Halina Spółka Jawna

Realizuję projekt pt. „ Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych celem dywersyfikacji działalności produkcyjnej piekarni „ Kajzerka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wdrożenie wyników prac B+R w zakresie opracowywanej technologii wzbogacania owocników pieczarek w naturalną witaminę grupy D i wykorzystywanie ich do produkcji prozdrowotnych wyrobów piekarniczych i garmażeryjnych.

Planowane efekty:

Projekt w znaczący sposób wpłynie na rozwój  ZPHU Piekarnia „ Kajzerka” Budzyński Kazimierz i Halina Spółka Jawna poprzez uruchomienie nowej linii produktów prozdrowotnych, wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz rozszerzenie oferty asortymentowej.

Wartość projektu:

1 184 613,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

577 860 ,00 zł

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie upubliczniony.