Wyniki postępowania nr 4/2017

Plik do pobrania
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/Zapytanie-ofertowe-4-piec-konwekcyjno-parowy.pdf
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-nr-1-do-Zapytania-ofertowego-4.docx