Wynik postępowania nr 5/2017

Plik do pobrania
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/zapytanie-ofertowe-5-piec-konw-parowy.pdf
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-nr-1-do-Zapytania-ofertowego-5.doc