Wynik postępowania nr 1/2017

Plik do pobrania
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/zapytanie-ofertowe-1-kociol-warzelny-200-l.pdf
http://www.kajzerka.com/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-1.docx